Bayer CropScience kartuli haigustõrjevahendite kasutamine

Lehemädaniku ja kuivlaiksuse vastu alustatakse pritsimist, kui ilmastikutingimused on haiguste
levikuks soodsad, juba enne esimeste haigustunnuste ilmnemist kartulitaimedel.

Õigeaegse tõrje alustamise korral soovitatakse teha esimesed pritsimised - üks või kaks – süsteemse fungitsiidiga, soovitavalt Glory'ga. Glory pakub suurepärast ennetavat kaitset lehemädaniku vastu ning hoiab ära ka kuivlaiksuse lööbimise. Pritsitakse intervalliga 10 -14 päeva.

Järgmised pritsimised tehakse Infinito või Tattoo'ga. Sellega peatatakse seeneeoste areng ja haiguse levik juhul, kui haigustekitaja on taimedele juba lööbinud, kuid hoitakse ka ennetavalt ära haiguste võimalik edasine rünnak taimedele. Tänu preparaatide süsteemsetele omadustele ning toimeainete kiirele liikumisele taimes on noored taimed ja arenevad lehed pikka aega kaitstud haigustekitajate rünnaku eest. Infinitoga pritsimine kartuli õitsemise ajal kaitseb efektiivselt ka juba moodustuma hakkavaid kartulimugulaid pruunmädaniku eest. Pritsimiste vaheline intervall on soovitavalt 10-12 päeva, sõltuvalt haiguse levikust ja ilmastikutingimustest.

Viimased pritsimised tehakse Sereno'ga, mis on kolmest preparaadist kõige vähem liikuvam, hävitades edukalt juba lehtedele ja vartele lööbinud seeneeosed ning hoides ära lehemädaniku leviku mugulatele. Kahe Sereno'ga pritsimise vahele peaks jääma 7 – 10 päeva.

Soovitatud pritseprogramm:
1. Glory 2 l/ha (1-2 pritsimist)
2. Infinito 1,2 – 1,6 l/ha (2-3 pritsimist)
3. Tattoo3–4l/ha (1 pritsimine)
4. Sereno 1,25 kg/ha (1-2 pritsimist)

Kõikide preparaatide puhul kasutatakse väiksemat kulunormi ja jäetakse pikem intervall pritsimiste vahele, kui lehemädanik levikuks on tingimused ebasoodsad (madal õhuniiskus, õhutemperatuur üle +20 C) korral. Lehemädaniku levikut soodustab niiske ja soe ilm, udu hommiku- ja õhtutundidel; varrevormi tekkeks piisab vahel ainult hommikusest kastest. Põldude niisutamine põuaperioodil suurendab samuti kartuli-lehemädaniku leviku ohtu. Kuivlaiksuse levikuks on soodsad põuased ilmastikutingimused.

 

 

Glory

Süsteemsete ja translaminaarsete omadustega fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja
kuivlaiksuse tõrjeks

Toimeained: 75 g/l fenamidoon; 375 g/l propamokarb hüdrokloriid
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

• Süsteemne mõju tänu taimes aktiivselt liikuvatele toimeainetele
• Kaitseb tõhusalt noori kasvavaid lehti ja võrseid
• Tõrjub efektiivselt ka lehemädaniku varrevormi
• Efektiivne ka lehemädanikutekitaja kiire ja agressiivse arengu korral
• Toimib hästi ka kuivlaiksuse vastu.

Toimemehhanism:
Tänu kahe toimeaine kombinatsioonile pakub Glory pikaajalist ja mitmekülgset kaitset, mõjudes nii profülaktiliselt kui ravivalt. Fenomen mõjub seene arengutsükli alguses, takistades haigustekitaja spooride vabanemist sporangiumist ning pidurdades zoospooride teket ja nende liikuvust. Seeneeosed muutuvad Fenomen'i mõjul steriilseks ning ei ole enam võimelised nakkust levitama. Propamokarb on eriti efektiivne seene arengutsükli lõpufaasides, pidurdades mütseeli kasvu ja takistades nakkuse levikut. Seega mõjub kumbki toimeaine lehemädanikutekitaja seene arengu erinevas osas, pakkudes taimedele kaitset seene kogu arengutsükli jooksul. Samuti on välistatud võimalus, et lehemädanikutekitaja seene rassidel võiks tekkida preparaadi suhtes resistentsus.

Kasutusjuhend:
Kulunorm: 2,0 l/ha
Glory'ga tehakse kuni 6 pritsimist hooajal, mitte üle 3 korra järjest. Kolme järjestikuse pritsimise korral jäetakse pritsimiste vahele 7-10 päeva. Seejärel kasutatakse teisi fungitsiide. Gloryt võib pritsida jälle 15-21 päeva möödumisel.
Soovitav vihmata periood on 1 tund, kui pritsimislahus on lehtedel kuivanud
Ooteaeg: 7 päeva

Töölahuse kulu:
sõltuvalt taimede suurusest 300-400 l/ha. Tähtis on taimed põhjalikult katta pritsimislahusega.

Paagisegud:
Glory't võib kasutada paagisegudes koos teiste taimekaitsevahenditega, nt putukatõrjeks koos Proteus 110 OD, Decis Mega'ga, või mikroelementidega. Paagisegude kasutamisel peab arvestama, et mitme preparaadi koosmõju võib kultuurtaimes tekitada stressi, eriti kui pritsitakse ebasoodsates tingimustes nagu kõrge temperatuur, väga madal õhu- või mullaniiskus.

 

 

Sereno

Lokaal-süsteemsete omadustega fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks

Toimeained: 100 g/kg fenamidoon; 500 g/kg mankotseeb
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid

• Toimib hästi nii lehemädaniku lehe- kui varrevormi vastu
• Kaitseb efektiivselt ka mugulaid
Liigub taimes translaminaarselt, kaitstes lehti nii üla- kui alaküljelt
•Tõhus ka seene kiire ja agressiivse arenguvormi korral
• Raviv mõju - pidurdab oluliselt juba lööbinud nakkuse levikut

Toimemehhanism:
Sereno sisaldab kahte teineteist täiendavat toimeainet. Fenamidoon toimib seene kõigis arengufaasides enne taimekudede kahjustamist. Tungides taime lehepungadesse, kaitseb fenamidoon ka noori arenevaid lehti. Fenamidoon peatab nii otsese kui kaudse spooride idanemise, seetõttu on tõhus ka seene kiire ja agressiivse arenguvormi korral. Lisaks takistab juba moodustunud eoskoti (sporangiumi) avanemist, eoste vabanemist ning seeläbi ka haiguse levikut. Steriliseerib eoskotist vabanenud eosed, nii et haigustekitaja ei ole enam nakatamisvõimeline. Mankotseeb on kontaktse toimega aine, mis imendub pindmistesse lehekudedesse, sekkub haigustekitaja ainevahetusse ja hävitab seeneniidistiku

Kulunorm:
Kuivlaiksuse tõrjeks: 1,0 kg/ha; lehemädaniku tõrjeks: 1,25 kg/ha
Samal põllul on hooajal lubatud teha kuni 3 pritsimist.
Pritsimiste vaheline intervall 7 – 10 päeva
Soovitav vihmata periood peale pritsimist 1 tund.
Ooteaeg: 7 päeva

Töölahuse kulu:
sõltuvalt taimede suurusest 300-400 l/ha. Tähtis on taimed põhjalikult katta
pritsimislahusega.

Paagisegud:
Sereno't võib kasutada paagisegudes koos teiste taimekaitsevahenditega, nt putukatõrjeks koos
Decis Mega või Proteus 110 OD-ga, või mikroelementidega. Paagisegude kasutamisel peab
arvestama, et mitme preparaadi koosmõju võib kultuurtaimes tekitada stressi, eriti kui pritsitakse
ebasoodsates tingimustes nagu kõrge temperatuur, väga madal õhu- või mullaniiskus.

 

 

Infinito 687,5 SC

Fungitsiid lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil ning lehemädaniku- ja eba jahukasteseentest põhjustatud haiguste tõrjeks kurgil, tomatil, porrul ja kapsal

Kasutusala: Fungitsiid lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil ning lehemädaniku- ja ebajahukasteseentest põhjustatud haiguste tõrjeks kurgil, tomatil, porrul ja kapsal
Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ning lehemädaniku- ja ebajahukasteseentest põhjustatud haiguste tõrjeks kurgil, tomatil, porrul, sibulal ja kapsal

Toimeained: fluopikoliid 62,5 g/l; propamokarbhüdrokloriid 625 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

• Väga tõhus kaitse lehemädaniku vastu sõltumata ilmast
• Uus toimeaine – uus toimemehhanism – hävitab ka lehemädanikutekitaja agressiivseimad tüved
• Pikaajaline mõju – pritsimiste vaheline intervall kuni 12 päeva
Kaitseb kompleksselt nii pealseid kui mugulaid kartuli kasvuaja keskelt kuni koristuseni
• Steriliseerib spoorid – peatab haigustekitaja nakatamisvõime

Toimemeviis:
Infinito on suurepärane preparaat vältimaks resistentsuse tekkimist ka kõige agressiivsematel
lehemädanikutekitaja tüvedel. Infinito sisaldab kahte teineteist täiendavat toimeainet: uus unikaalse molekulistruktuuriga fluopikoliid ja juba tuntud propamokarbhüdrkloriid, mida on
kasutatud juba aastaid ning mille suhtes lehemädanikutekitaja seniajani ei ole oma  vastuvõtlikkust kaotanud.

Kasutusjuhend:
Kulunorm: 1,2 – 1,6 l/ha
Infinito sobib suurepäraselt kasutamiseks lehemädanikutõrje programmides vaheldumisi teiste
fungitsiididega. Tõhusaim toime saavutatakse, kui Infinito't pritsitakse kartuli kasvuperioodi keskel, taimede õitsemise ajal. Sel ajal kasutatakse kõige paremini ära Infinito potentsiaal juba lööbinud lehemädaniku leviku peatamisel, järgneva nakkuse ennetamisel ja alustatakse tõhusalt uute mugulate kaitsmisega.

Pritsimiste vaheline intervall: 7-12 päeva, sõltuvalt haiguse levikust ja kasutatud kulunormist. Haiguse agressiivsema leviku, aga ka madala kulunormi kasutamise korral, soovitatakse intervalli lühendada. Soovi korral võib teha Infinito'ga kuni neli pritsimist järjest. Preparaat on vihmakindel 1 tund pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.
Ooteaeg: 7 päeva.

Töölahuse kulu: 200 – 400 l/ha sõltuvalt taimiku suurusest.

Paagisegud
Infinito't võib kasutada paagisegudes koos teiste taimekaitsevahenditega, nt putukatõrjeks koos
Proteus 110 OD-ga, või mikroelementidega. Paagisegude kasutamisel peab arvestama, et mitme
preparaadi koosmõju võib kultuurtaimes tekitada stressi, eriti kui pritsitakse ebasoodsates tingimustes
nagu kõrge temperatuur, väga madal õhu- või mullaniiskus.