Sencor WG 70

Herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil.

Toimeaine: metribusiin 700 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid

Toimemehhanism:
Mõjub umbrohtudele nii lehtede kui mulla kaudu. Tõrjub efektiivselt enamikke lühiealisi umbrohtusid, sealhulgas maltsa ja murunurmikat. Parim pritsimistulemus saadakse niiske mulla ja sooja ilmaga. Kuivade ilmade korral on soovitav pritsimislahuse hulka segada kleepainet.
Toimespekter: Kummel, harilik punand, põldsinep, verev iminõges, rukkilill, kõrvikulised, harilik
piimohakas, põld-piimohakas, põld-lõosilm, harilik linnurohi, põldkannike, vesihein, kesalill, konnatatar, raudnõges, kahar kirburohi, mailased, valge hanemalts, murunurmikas, tuulekaer.

Kasutusjuhend:
Umbrohutõrjeks pritsitakse enne kartuli tärkamist või tärkamisjärgselt, kui taimed on keskmiselt 5-8 cm kõrgused ning kui umbrohud on idulehe faasis. Kui kartulitaimed on kõrgemad kui 10 cm, ei soovitata pritsida. Sencor'i võib kasutada nii ühekordse kui ka jaotatud pritsimisena ning erinevates pritseprogrammides koos teiste preparaatidega.

Kulunorm kg/ha

Mulla tüüpenne kartuli tärkamistpeale kartuli tärkamist

Ühekordsel pritsimisel
     liivmullad ehk kerged mullad
     savikamad ehk rasked mullad


     0,5                või
     0,7                või

      0,3
      0,5
kahekordsel pritsimisel
     liivmullad ehk kerged mullad
     savikamad ehk raskemad mullad

     0,3                 ja
     0,3                 ja

      0,2
      0,3


Kasutuspiirangud:
Preparaadiga töödeldud alal ei tohi samal aastal viljeleda teisi kultuure; järgmisel aastal ristõielisi
(kapsas, kaalikas, naeris, rüps, raps). Preparaadi paremaks hajumiseks tuleks sügisel maad künda. Kui kartul on juba tärganud, siis taimede kahjustuse vältimiseks ei soovitata pritsida, kui õhutemperatuur on üle +25º C.

Vee kulu 150 - 300 l/ha.
Tööoode 7 päeva

Paagisegud:
Sencor'it võib toimespektri laiendamiseks segada teiste kartulile sobivate herbitsiididega, nt Fenix ja/või Titus. Sencor sobib segamiseks ka insektitsiidide ja fungitsiididega, samuti vees lahustuvate

 

 

Fenix

Herbitsiid kartuli, porgandi, pastinaagi, herne, tippsibula, tilli, peterselli, köömne,
koriandri ja päevalille põldudele

Toimeaine: aklonifeen 600 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Toimemehhanism:
Fenix on peamiselt kontaktne herbitsiid, mis mõjub taime roheliste taimeosade kaudu. Toimeaine
aklonifeen pidurdab umbrohutaimedes klorofülli jt fotosünteesiproduktide moodustumist. Aklonifeen ei takista seemnete idanemist, kuid takistab taimede kasvu, sõltuvalt umbrohu kasvukiirusest ja imendunud aklonifeeni hulgast taimes. Tüüpilised sümptomid aklonifeeni mõjust vastuvõtlikele umbrohtudele tärkamiseelse pritsimise korral on mulla pinnale ilmuvate idude kloroos. Temperatuuri tõus pritsimisjärgselt võib parandada toimeaine mõju umbrohtudele.
Fenix on eelkõige kultuuri tärkamiseelseks pritsimiseks mõeldud kontaktne herbitsiid, mille tõhusus ei sõltu eriti mulla niiskusest. Taimedesse imendununa ei ole ta umbrohus eriti liikuv. Pritsituna põllule, jätab toimeaine mulla pinnale õhukese kileja kihi ning seetõttu hävivad ka hiljem tärkavad umbrohud. Mulla segamine vähendab tunduvalt preparaadi mõju. Tärkamisjärgsel pritsimisel on mõju parim seemnest tärganud noores kasvujärgus umbrohtude vastu.

Kasutusjuhend kartulil

PritsimisaegKulunormKommentaarid
Enne kartuli tärkamist

Enne kartuli tärkamist

või

I Enne tärkamist

II peale kartuli tärkamist
 
2,5-3,5 l/ha
või
2,5-(3,5) l Fenix + 200-
500 g Sencor
2,5-3,5 l Fenix
+
Sencor 200-500 g
või
Titus 30-50 g
(lisada kleepainet)
 
Fenix on efektiivne järgmiste umbrohtude
tõrjel: punand, harilik hiirekõrv, malts,
meelespea, põld-litterhein, iminõges, virn,
raps, vesihein, põldsinep, murunurmikas.
Sencor suurendab tõrjemõju järgmistele
umbrohtudele: kesalill, kõrvikulised,
ristirohi, puju, linnurohud, põldkannike,
konnatatar.
 

Varajane kartul
2-4 päeva enne kartuli
tärkamist
 

 

 

2,0 l Fenix
(1,5-2,5 l Fenix –
kergel mullal
 

 

 

Mullata koheselt pärast kartuli maha
panekut. Varajane kartul kasvab kiiremini
ning kasvuperiood on lühem. Seetõttu
peaks normaaloludes piisama 2 l Fenix'ist.
Kui järelkultuurina kavatsetakse sellel
põllul kasvatada nt kapsast või salatit, ei
soovitata kartuli umbrohutõrjeks
Fenix'it kasutada.
 


Kergematel liiv- ja rähkmuldadel võib kasutada madalamat kulunormi, raskematel ja huumusrikkamatel muldadel kõrgemat normi.
Ei ole lubatud pritsida samale põllule 2 aastat järjest.
Pritsitakse 1 kord või jaotatud kulunormiga 2 korda hooaja jooksul.
Vee hulk: 200-300 l/ha.

Segatavus teiste preparaatidega: Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui
segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Fenix pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutuim on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda maaletooja firma või tema esindaja poole.