Teravili

Teravili on rühm peamiselt kõrreliste sugukonda kuuluvaid kultuurtaimi, mida kasvatatakse tärklise- ja valgurikaste viljade - teriste ehk terade saamiseks.

Oma tähtsuse, leviku ja osakaalu poolest on teravili enamiku maailma maade taimekasvatuses põllukultuuridest esikohal. Teravilja laialdane levik ja suur tähtsus on tingitud eelkõige sellest, et ta on inimese tähtsamaid toiduaineid, väärtuslik loomasööt ja tööstuslik tooraine. Teravilja kasvatamine on teiste kultuuride viljelemisega võrreldes suhteliselt lihtne ja küllaltki hästi mehhaniseeritud, tööjõukulu on väike.

Eesis kasvatatakse kõige rohkem otra, suvi ja talinisu, kaera ja rukist.
Agrotrade OÜ esindab, paljundab ja turustab Eestis teraviljasorte sellistelt tuntud firmadelt nagu  Rootsist ja  Saksamaalt.