Kartul

 

Kartul kuulub maavitsaliste sugukonda ja maavitsa perekonda. Kõige tähtsam kultuurkartuliliik

on Solanum tuberosum L. Kartul on tähtis toiduaine inimestele ja vajalik tooraine tärklise ning

piirituse tööstusele. Kartulimugulad sisaldavad rohkesti vitamiine, mineraale ja teisi

inimorganismile vajalike aineid (B ja C-rühma vitamiinid).

 

Kartulimugulate keemiline koostis

Koostisosa, Sisaldus, %

Vesi, 77,6

Kuivaine: 22,4

N-ta ekstraktiivained 19,0

Toorproteiin 1,7

Rasv 0,1

Toorkiud 0,6

Tuhk 1,0

 

Kartul on pärit Lõuna ja Kesk-Ameerikast. Kasutusele võeti kartul tõenäoliselt juba 7000 aastat

tagasi. Teistesse maadesse hakkas kartul levima 16. saj keskpaigast hispaanlastest mere

sõitjate kaudu 16. sajandi lõpus ja 17. saj alguses levis kartul mandri Euroopast Iiri- ja Inglis

maale. Ja sealt juba Põhja- Ameerikasse. Eestisse jõudis kartul umbes 1740-1760 aastate paiku.

Alguses levis ta mõisaaedadesse, hiljem sealt juba talupoegade põldudele. 1840 aastaks oli

kartul omandanud tähtsa koha inimese toidulaual ja ka loomatoiduna. Samal ajal hoogustus

piirituse tootmine, siis oli algus pandud ka kartuli tööstuslikuks tarbeks kasvatamisele. 19 saj

lõpuks oli kartuli osatähtsus külvipinnast üle 20%.

 

Kartulit võib jagada

 

1)Kasvuaja pikkuse järgi:

–Varajased 75-90 päeva

–Keskvarajased 85-100

–Keskvalmivad 95-110

–Hilisepoolsed 105-120

–Hilised 115-140

2) Haiguskindluse põhjal:

–Vähikindlad

–Lehemädanikukindlad

3) Kasutusotstarbe järgi:

–Söögikartuli sordid

–Söödakartuli sordid

–Tööstuskartuli sordid

–Universaalkartuli sordid

 

Soojuse suhtes on kartul nõudlik kultuur. Kartulimugulad hakkavad idanema juba 3 °C juures.

Optimaalne idanemistemperatuur 13 °C. Kartulipealsete normaalseks kasvuks vajab 19 kuni

21 °C sooja. Kartulitõusmed kahjustuvad juba -2 °Cjuures.

Valguse suhtes on kartul väga nõudlik kultuur. Vähese valguse korral taimik venib pikaks ja saak jääb madalaks.

Niiskuse suhtes on kartul nõudlik kultuur. Vajab rohkesti niiskust õitsemise ja mugulate

moodustumise ajal.

Toitaineid vajab kartul suurtes kogustes, eriti põhielemente NPK, kuna kartul on suure saagivõimega kultuur.

Eelistab kobedat ja õhurikast mulda . Eelviljadeks sobivad kartulile teraviljad ja põldhein.

Eelidandamine Seemnemugulaid hoitakse 4 kuni 5 nädala küllaldase valguse, niiskuse ja soojuse juures.

Sellistes tingimustes tekivad mugulatele 1,5 kuni 2,0 cm pikkused valgusidandid.

Soojalöök; Nädal enne mahapanekut hoitakse seemnemugulaid 48 tundi 30 °C juures. Kartul pannakse

maha esimesel võimalusel. Optimaalne mulla temperatuur mahapanekuks on 7 kuni 10 °C. Eesti tingimustes saabuvad soodsad ilmad tavaliselt aprilli lõpus mai alguses.

 

AGROTRADE OÜ on sortide ametlik esindaja ja maaletooja Eestis. Kuna kartulisorte on palju ja tihti on sordid väga erineva otstarbega, siis katseandmete põhjal selgitame sordid, mida me Eestis turustame ja müüme. Sordid valime kasvuaja, haiguskindluse, saagikuse, maitse, otstarbe vms olulise omaduse järgi. Agrico sorte katsetatakse Eestis; Einola talus ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudis. Katsetused on kestnud Eestis juba üle kümne aasta. Eesmärgiks on tuua turule sorte, mis maitsevad tarbijale ja on sobivad ( saagikad, haiguskindlad) kasvatajale.